Aktualizacja do gry “Fallout 4” oznaczona numerem 1.6 pojawi się w przeciągu kilku tygodni! Studio Bethesda odpowiedzialne za czwartą odsłonę Fallout’a wskazuje przede wszystkim na nową funkcję “ExitSave”, która umożliwi automatyczny zapis stanu gry po wyjściu do głównego menu. Po wznowieniu gry zapis zostanie automatycznie skasowany! “ExitSave” będzie dostępny dla wszystkich poziomów trudności włącznie z trybem przetrwania. Dodatkowo pojawi się wsparcie dla nadchodzących rozszerzeń „Vault-Tech Workshop” oraz „Nuka-World”!

Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowa aktualizacja 1.6?