-REGULAMIN
REGULAMIN 2017-08-24T15:39:54+00:00

Regulamin korzystania z Serwisu www.playstation4you.com


1. Postanowienia ogólne

a) niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.playstation4you.com, zwanego dalej “Serwisem”.

b) właścicielem Serwisu jest Play4you.

c) założeniem Serwisu jest udostępnianie użytkownikom informacji ze świata PlayStation.

2. Zasady korzystania z Serwisu

a) publikacje udostępnione w Serwisie są bezpłatne.

b) treść dostępna w Serwisie nie może być wykorzystywana w obrocie prawnym bez dostosowania (każdorazowego) jej do aktualnego stanu (faktycznego i prawnego).

c) wykorzystanie treści Serwisu w celu innym niż do własnego użytku wymaga zgody właściciela Serwisu w formie pisemnej. Zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie jakichkolwiek zmian czy powielanie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści widniejące w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

a) użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z zamieszczonych w Serwisie treści jest dostosowane do konkretnego stanu (faktycznego i prawnego).

b) właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie.

4. Postanowienia końcowe

a) serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

b) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (adres IP, oznaczenie czasu, narodowość).

c) dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

d) dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych.

e) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.